Avís legal

1) Informació general

L’accés a www.arsel.es i la utilització dels seus serveis impliquen expressament el ple coneixement i acceptació sense reserves de les presents condicions generals d’ús i de les advertències legals que a continuació s’especifiquen.

2) Propietat del lloc web

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, modificada per Llei 32/2003, de 3 de novembre, de Telecomunicacions, així com en altres normes de legal aplicació, es posa en coneixement dels usuaris del portal d’internet www.arsel.es les dades d’informació general:

Aquest portal constitueix el Lloc Oficial en Internet de l’empresa:

ARSEL Business, SL
B64208242
Carrer Mejia Lequerica 34
08028 – Barcelona

3) Condicions d’ús

La informació continguda en aquest portal podrà ser modificada i actualitzada per ARSEL Business SL, sense necessitat de previ avís, tant pel que fa al seu contingut com pel que fa al seu disseny i presentació.
ARSEL no es fa responsable de l’ús de tercers de la informació continguda, si bé caldrà atenir-se a les advertències específiques que constin per determinats documents, ni es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.

4) Legislació aplicable

És aplicable a les presents condicions generals i d’ús la legislació espanyola. Sotmetent qualsevol controvèrsies que poguessin donar lloc les presents condicions d’ús a l’exclusiva jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols.