Treballadors

  • Ajuda, suport per part de l’organització amb la finalitat de facilitar el compliment del treball a desenvolupar.
  • Reciclar periòdicament a fi d’aconseguir la formació necessària- adequada per a cada tipus de servei.
  • Social, amb la finalitat de conciliar, de forma individual, la vida familiar i laboral.
  • Estabilitat, com a pilar de seguretat al compromís d’implicació al projecte.
  • Lloança i assoliment, motivant a l’equip amb la finalitat de promoure una actitud proactiva.