Recepcionistes / telefonistes

Els nostres serveis de recepcionistes i telefonistes són el fruit de la nostra experiència, que ens ha demostrat que es poden optimitzar els recursos i la qualitat dels serveis adaptant cada solució a les necessitats específiques dels nostres clients

Tasques:

  • Gestió i control de central telefònica.
  • Atenció i recepció visites.
  • Control accés.
  • Gestió i repartiment correu.
  • Tasques administratives.

Sectors:

  • Empreses
  • Centres de negoci
  • Call-Center