Clients

  • Assessorament, amb la finalitat d’optimitzar i millorar els recursos derivats al servei.
  • Resposta àgil a tota sol·licitud o canvi demandat.
  • Servei directe i personalitzat
  • Eficàcia en el compliment dels circuits de treball designat a cada moment.
  • Lleialtat al compromís de confidencialitat en la informació derivada del servei