Presentació

Arsel te asesora

La nostra missió no és una altra que oferir els serveis més idonis tant en prestacions, com en costos, ajustant-nos a les necessitats concretes dels nostres clients, prevalent abans de res un servei de qualitat.

La clau del nostre èxit resideix a incorporar el personal amb el perfil adequat per a cada tipus de servei, sense deixar de costat el tracte directe i personalitzat amb els nostres clients, amb la finalitat de:

  • Transmetre major sensació de control.
  • Limitar la percepció de ser controlat, potenciant la col·laboració i el civisme.
  • Prevenir, detectar i dissuadir la realització de possibles actes incívics, conflictius i delictius.
  • Vetllar pel compliment de les normatives del client.
  • Exercir millor control en la desaparició de productes / mercaderies / objectes.
  • Atendre i respondre a les necessitats i requeriments dels clients.